ikona pdfŽiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

ikona pdfPísomné vyhlásenie zákonných zástupcov k podpisovaniu 2022-1

ikona pdfČestné vyhlásenia

ikona pdfŽiadosť o preradenie dieťaťa na inú MŠ-EP

ikona pdfŽiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

ikona pdfŽiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ

ikona pdfPrihláška na stravovanie Kmeťa č.11

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie Kmeťa č.11

ikona pdfPrihláška na stravovanie Kmeťa č.17

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie Kmeťa č.17

ikona pdfPrihláška na stravovanie Janského č.8

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie Janského č.8

ikona pdfPrihláška na stravovanie M.R. Štefánika č.23

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie M.R. Štefánika č.23

ikona pdfPrihláška na stravovanie Rázusova č.6

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie Rázusova č.6

ikona pdfPrihláška na stravovanie Rudenkova č.1

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie Rudenkova č.1

ikona pdfPrihláška na stravovanie Sládkovičova č.1

ikona pdfPrihláška na osobitné stravovanie Sládkovičova č.1

 

 

 

Pin It