Vážení rodičia,

V tejto sekcii Vám ponúkame aktivity, ktoré hrovou formou rozvíjajú kompetencie detí a zároveň môžu spríjemniť chvíle strávené v rodinnom prostredí počas prerušenia prevádzky MŠ.

 

Aktivity sú rozdelené do 3 oblastí:

1. Tvorivé aktivity, rozvoj motoriky a grafomotoriky (kreslenie, strihanie, lepenie, rozvoj sebaobslužných návykov, pohybové cvičenia)

2. Básne, piesne, hry a riekanky

3. Vzdelávacie prezentácie, pracovné listy, matematika

 

Po odkliknutí sa zobrazia aktivity a je len na Vás, ktorú aktivitu si s deťmi vyberiete ;) Aktivity budeme postupne dopĺňať.

Zároveň Vám ponúkame linky na web.stránky, ktoré ponúkajú rôzne možnosti aktivít napr.:

Pomoc pri nácviku grafomotoriky

Ako sa s deťmi učiť doma

Rozvíjajúce aktivity

Ako si vyrobiť rúško
Pieseň dnešných dní
Aby sa deti nenudili
Skladáme z papiera ORIGAMI
Piesne a hry pre celú rodine

Jarné pracovné listy pre predškolákov

Tvoríme s deťmi

Skríning dieťaťa

 

Prajeme príjemnú zábavu

pedagogický kolektív materskej školy 

 

 

 

Pin It