Profil verejného obstarávateľa 

Nadlimitná zákazka 

Podlimitná zákazka 

Informácia o zadaní zákazky 

Zákazky v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z.o.VO

 

 

 

Pin It