s1macko

A - trieda

Macíková

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 15

Triedne učiteľky: Helena Doležalová, Bc. Petra Očovanová, Zuzana Bujalková

   
 s1motyl  B - trieda

Motýliky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 18
Triedne učiteľky: Mgr. Miroslava Kmeťová, Lenka Pluhárová

   
s1vcielka

C - trieda

Včielky

Vek detí: 4-5 r.
Počet detí: 22
Triedne učiteľky: Jana Šalková, Mgr. Iveta Pelizzolová 

   
s1lienka

D - trieda

Lienky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 25
Triedne učiteľky: Mgr. Petra Michalková, Monika Lachová

       74327597 1000261606977480 510566775637671936 n 1

E- trieda

Žabky

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 11
Triedne učiteľky: Bc. Katarína Šajbovská, Bc. Andrea Sliacka-zástupkyňa MŠ

   

 

Pin It