Milí rodičia a detičky!

 

Želáme Vám všetkým krásne leto plné nezabudnuteľných zážitkov.

Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

Kolektív MŠ
original 1223459 3

Pin It

Oznamujeme rodičom, že od pondelka 17.5.2021 sa mení prevádzka MŠ.

MŠ a všetky jej elokované pracoviská budú v prevádzke od 6.00 do 16.30 hod., zároveň sa obnovuje aj fungovanie zberných tried.

Od 6,00 hod do 7,00 hod sa deti schádzajú v A triede na prízemí ( od 7,00 sú všetky deti vo svojich triedach)

Od 15.30 hod do 16,30 hod sú všetky deti v A triede na prízemí alebo v prípade priaznivého počasia na školskom dvore.

Aktuálne zmeny budú zverejnené na informačných nástenkách.

Naďalej žiadame zákonných zástupcov o rešpektovanie všetkých aktuálnych protiepidemických pravidiel.

 Ďakujeme

Pin It

Oznamujeme rodičom,

že fotenie predškolákov z triedy C a D sa uskutoční 12.5.2021

fotiio

 

a fotenie detí A, B, C triedy sa uskutoční 13.5.2021.

Jarná ponuka

Prosíme nahlásiť záväzný záujem o fotenie u pani učiteliek na triedach. 

Deti je potrebné vhodne obliecť. 

Ďakujeme.

 

 

Pin It

Na známosť sa všetkým dáva, 

že branná prechádzka nás čaká.

Pôjdeme my pospolu

k Lutilskému potoku

v stredu 28.4.2021

 

Prosíme rodičov, aby deťom do batôžka zabalili

fľašku s pitím, malé občerstvenie a obuli vhodnú obuv a oblečenie.

Tešíme sa :) 

depositphotos 13249392 stock illustration beautiful landscape

Pin It

Vážení rodičia, v prílohe nájdete aktuálne pravidlá pre školy od 19.42021 aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

Pin It