k17mysky  

A - trieda

Myšky

Vek detí: 2 ročné
Počet detí: 12
Triedna učiteľka: Emília Marušková, Mgr. Lucia Hlinková

   
k17slniecko 

B - trieda

Slniečka

Vek detí: 3-4 ročné
Počet detí: 21
Triedna učiteľka: Soňa Balážová, Adriana Kolorédyová

 
   
 k17lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: Adela Škriniarová, Viera Borošová

   
k17motyliky

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: Andrea Bradová, Eleonóra Valušková, 

pedagogický asistent:  Veronika Neunerová

   
k17vcielka

E - trieda

Včielky

Vek detí: 4-5 ročné
Počet detí: 18
Triedna učiteľka: Soňa Krišková, štatutárna zástupkyňa Mgr. Dana Koštová

   

 

Pin It