Vážení rodičia,

celoškolské rodičovské združenie sa ruší zdôvodu nízkeho počtu detí v materskej škole.

O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Pin It

Srdečne pozývame všetkých rodičov na

„celoškolsé rodičovské združenie",

ktoré sa uskutoční

22.9. 2022 o 15,30 hod.,

v Slniečkovej - B triede.

Pin It

                                                    organizačné zmeny MŠ

Pin It

Milí rodičia

aj naďalej sa riadime aktuálnymi epidemickými nariadeniamiUVZ,

preto pri príchode detí do materskej školy  je dôležité vypísať a podpísať tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré je v prílohe. 

Attachments:
Download this file (Bezpríznakovosť.pdf)Bezpríznakovosť.pdf143 kB
Pin It

                                     čo potrebuje dieťa do MŠ

Pin It