17Zameranie:

Obohacovať výchovu a vzdelávanie o špecifické pohybové a športové činnosti so zapojením rodiny.

 

17Cieľ:
Vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú, pohybovo zdatnú osobnosť, schopnú samostatne myslieť a svojimi názormi a konaním pozitívne ovplyvňovať svoje okolie.

 

17Špecifické ciele:
1.) V spolupráci s rodinou podporovať zdravý rast a psychosomatický vývin detí zaraďovaním všeobecných pohybových cvičení a aktivít
2.) Viesť deti k sebadisciplíne a rešpektovaniu pravidiel.
3.) Rozvíjať a udržiavať harmonické vzťahy materskej školy s rodinou.
4.) Poskytovať deťom bezpečné miesto, kde môžu robiť chyby a naprávať ich, mať pocit istoty, že ostatní prijímajú jeho samotného, jeho správanie, prejavy a postoje.

 

17Charakteristika:
V roku 1996 MŠ  získala od Ministerstva školstva SR štatút experimentálnej školy. Overovali sme alternatívnu metodickú príručku programu Krok za krokom pre učiteľky MŠ. V súčasnosti využívame prvky metodiky Krok za krokom vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Od roku 2014 do 2021 bola v prevádzke  trieda so športovým zameraním Futbalová školička. Od 1.9.2021 pribudli dve samostatné triedy (po rekonštrukcii Klubu dôchodcov). Budova školy je dvojposchodová pozostávajúca z dvoch budov prepojených koridorom a samostatnou školskou kuchyňou.

17Exteriér: 
Budova je účelová. V súčasnosti  sa v nej nachádza 7 tried, ktoré svojim vybavením vyhovujú požiadvkám súčasného trendu. MŠ má rodinno - športový charakter. V blízkosti MŠ sa nachádzajú historické budovy - kaštieľ, kostol a Park Štefana Moysesa s malou zoologickou záhradou. Areál prešiel väčšou rekonštrukciou, jeho súčasťou je záhradné vybavenie - hojdačky, preliezačky, lezecká stena, drevený vláčik a autobus, altánok, vysadená zeleň, chodníky na bicyklovanie a kolobežkovanie a obnovené pieskoviská. V rámci projektu Kútik zdravia bol vysadený záhon s ovocnými kríkmi.

 

17Interiér: 
Vyhovuje požiadavkám realizovaných aktivít, je vybavené dostatočným množstvom materiálu, ktorý je pre deti príťažlivý, obohacuje ich tvorivosť, predstavivosť, manuálnu zručnosť, samostatnosť, rozhodovanie a je im neustále k dispozícii. Každá trieda má počítač s detskými edukačnými programami, moderné didaktické hračky, ktoré sme získali s finančnou podporou rodičov. Štyri triedy majú interaktívne tabule.

Deťom je podávaná plnohodnotná, pestrá celodenná strava, prípadne poldenná podľa záujmu rodičov. Tri triedy majú spoločnú jedáleň, štyri triedy stolujú vo svojich triedach.

 

17Projekty: 

Pro - Tech, Hravo a bezpečne, Recyklohry, Šťastná lúka

 

17Aktivity 
 Hipoterapia, práca s PC a modernými didaktickými hračkami. športovo-pohybová aktivita SPARTAN 2x do roka.

 

 

 

 


Pin It
Attachments:
Download this file (Nase_zasady_Maco.doc)Naše zásady Maco206 kB
Download this file (Vyhlásenie o poukázaní podielu z dane2021.pdf)2% z dane111 kB